نام واحد : گرمسیر

نام محصول : رب انار

 • سریال مجوز : 1752208
 • شماره مجوز : 46850
 • تاریخ مجوز : 28/12/1374
 • کد محصول : 15491823
 • شرح محصول : رب انار
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%