نام واحد : تعاونی خیاطی نازکدوزی وقار رودسر

نام محصول : انواع پیراهن وبلوزودامن

 • سریال مجوز : 2815336
 • شماره مجوز : 2047
 • تاریخ مجوز : 06/04/1386
 • کد محصول : 18101120
 • شرح محصول : انواع پیراهن وبلوزودامن
 • ظرفیت : 8,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 56%
  56%