نام واحد : ریسندگی پاک سرشت

نام محصول : نخ پتو

 • سریال مجوز : 3402773
 • شماره مجوز : 77/18
 • تاریخ مجوز : 13/03/1377
 • کد محصول : 17111337
 • شرح محصول : نخ پتو
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%