نام واحد : نساجی یزد سهامی خاص

نام محصول : نخ فرش ماشینی

 • سریال مجوز : 3403209
 • شماره مجوز : 87/253
 • تاریخ مجوز : 07/10/1387
 • کد محصول : 17111335
 • شرح محصول : نخ فرش ماشینی
 • ظرفیت : 2,700 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%