نام واحد : صنایع پارس پرند دیبا

 • استان : زنجان
 • شهر : ابهر
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی ابهر
 • تلفن شرکت : *******242جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی ابهر2انتهای شهرک
 • تلفن واحد : *******242جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : هومن عبدالهی
 • تلفن مدیر : *******242جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ابهر2

نام محصول : گازاستریل

 • سریال مجوز : 2111323
 • شماره مجوز : 12512
 • تاریخ مجوز : 29/05/1386
 • کد محصول : 24232023
 • شرح محصول : گازاستریل
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 46%
  46%