نام واحد : تعاونی صحت کاوش ابهر

نام محصول : پیراهن مردانه

 • سریال مجوز : 2113206
 • شماره مجوز : 118/15100
 • تاریخ مجوز : 15/07/1388
 • کد محصول : 18101121
 • شرح محصول : پیراهن مردانه
 • ظرفیت : 21,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%