نام واحد : محمدعلی شایق

نام محصول : پارچه سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی

 • سریال مجوز : 3403432
 • شماره مجوز : 71/53
 • تاریخ مجوز : 20/11/1371
 • کد محصول : 17111410
 • شرح محصول : پارچه های سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی
 • ظرفیت : 175,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%