نام واحد : سفیدچسب یزد

نام محصول : لائی چسب

 • سریال مجوز : 3403627
 • شماره مجوز : Jun-77
 • تاریخ مجوز : 07/02/1377
 • کد محصول : 17291114
 • شرح محصول : لایی چسب
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدسایرمنسوجات طبقه بندی نشده درجای دیگر(1729)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%