نام واحد : ترمه بافی هاشمی یزد

نام محصول : پارچه سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی

 • سریال مجوز : 3403671
 • شماره مجوز : 75/24
 • تاریخ مجوز : 16/04/1375
 • کد محصول : 17111410
 • شرح محصول : پارچه های سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی
 • ظرفیت : 145,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%