نام واحد : تعاونی صنایع دستی و فرش دستباف غزال ترکمن

نام محصول : روسری

 • سریال مجوز : 3811739
 • شماره مجوز : 11218
 • تاریخ مجوز : 24/07/1386
 • کد محصول : 18101264
 • شرح محصول : روسری
 • ظرفیت : 6,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%