نام واحد : ریسندگی ستاره نازسهامی خاص

نام محصول : روفرشی

 • سریال مجوز : 3403744
 • شماره مجوز : 76/112
 • تاریخ مجوز : 14/12/1376
 • کد محصول : 17221114
 • شرح محصول : روفرشی
 • ظرفیت : 400 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%