نام واحد : آسیا نخ یزد

نام محصول : نخ تکسچره

 • سریال مجوز : 3403893
 • شماره مجوز : 88/24
 • تاریخ مجوز : 22/02/1388
 • کد محصول : 17111356
 • شرح محصول : نخ تکسچره
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%