نام واحد : تعاونی آذر متین تاک طرح توسعه

نام محصول : جوراب زنانهغیرکشباف

 • سریال مجوز : 3715556
 • شماره مجوز : 24473
 • تاریخ مجوز : 07/11/1387
 • کد محصول : 18101142
 • شرح محصول : جوراب زنانه غیرکشباف
 • ظرفیت : 30,000 دوجین
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 58%
  58%