نام واحد : نساجی حریربافت تفت

نام محصول : نخ فرش ماشینی

 • سریال مجوز : 3403912
 • شماره مجوز : 80/168
 • تاریخ مجوز : 25/12/1380
 • کد محصول : 17111335
 • شرح محصول : نخ فرش ماشینی
 • ظرفیت : 160 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%