نام واحد : مصطفی جان بزرگی

نام محصول : سایرمنسوجات پوشاک

 • سریال مجوز : 2906792
 • شماره مجوز : 4985
 • تاریخ مجوز : 01/04/1384
 • کد محصول : 18101340
 • شرح محصول : سایرمنسوجات پوشاک
 • ظرفیت : 30,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 58%
  58%