نام واحد : مه پوشان آرا2452

نام محصول : کت وشلوار

 • سریال مجوز : 2907513
 • شماره مجوز : 20285
 • تاریخ مجوز : 11/12/1384
 • کد محصول : 18101221
 • شرح محصول : کت وشلوار
 • ظرفیت : 20,000 دست
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 36%
  36%