نام واحد : تعاونی تولیدی سیرنگ

نام محصول : نخ بی سی اف

 • سریال مجوز : 3404095
 • شماره مجوز : 87/296
 • تاریخ مجوز : 17/11/1387
 • کد محصول : 17111357
 • شرح محصول : نخ بی سی اف
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%