نام واحد : تعاونی درپوش کویر

نام محصول : انواع پیراهن و بلوز ودامن

 • سریال مجوز : 3409457
 • شماره مجوز : 15872
 • تاریخ مجوز : 28/07/1382
 • کد محصول : 18101120
 • شرح محصول : انواع پیراهن وبلوزودامن
 • ظرفیت : 9,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%