نام واحد : تعاونی مهرپوش تالی

نام محصول : پیراهن مردانه

 • سریال مجوز : 3413367
 • شماره مجوز : 6492
 • تاریخ مجوز : 05/03/1384
 • کد محصول : 18101121
 • شرح محصول : پیراهن مردانه
 • ظرفیت : 10,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 46%
  46%