نام واحد : شکوه بافت یزد

نام محصول : نخ پنبه ای والیاف مصنوعی

 • سریال مجوز : 3404815
 • شماره مجوز : 79/208
 • تاریخ مجوز : 29/11/1379
 • کد محصول : 17111410
 • شرح محصول : پارچه های سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی
 • ظرفیت : 1,800,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%