نام واحد : محمدعلی سالاری زارچ

نام محصول : پارچه صنعتی

 • سریال مجوز : 3404845
 • شماره مجوز : 81/58
 • تاریخ مجوز : 17/05/1381
 • کد محصول : 17111474
 • شرح محصول : پارچه صنعتی
 • ظرفیت : 30,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%