نام واحد : تعاونی بهروزفرهنگ یزد

نام محصول : کت و شلوار

 • سریال مجوز : 3420282
 • شماره مجوز : 22383
 • تاریخ مجوز : 11/06/1386
 • کد محصول : 18101221
 • شرح محصول : کت وشلوار
 • ظرفیت : 5,000 دست
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 72%
  72%