نام واحد : ریسندگی شادریس مکمل

نام محصول : نخ سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی

 • سریال مجوز : 3405044
 • شماره مجوز : 78/144
 • تاریخ مجوز : 30/09/1378
 • کد محصول : 17111312
 • شرح محصول : نخ پنبه پلی استر
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%