نام واحد : تعاونی تولیدی پوشاک مناجی3599 زاهدان

نام محصول : پوشاک ورزشی

 • سریال مجوز : 2307807
 • شماره مجوز : 18681
 • تاریخ مجوز : 07/08/1388
 • کد محصول : 18101210
 • شرح محصول : انواع پوشاک لباس کامل ورزشی
 • ظرفیت : 5,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 32%
  32%