نام واحد : تولید آذین پوشاک امین

نام محصول : انواع مانتو شلوار

 • سریال مجوز : 2020501
 • شماره مجوز : 22011
 • تاریخ مجوز : 19/10/1388
 • کد محصول : 18101262
 • شرح محصول : انواع مانتو شلوار
 • ظرفیت : 15,000 دست
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 6%
  6%