نام واحد : محمدحسین فرقانیان اله آبادی

نام محصول : روفرشی

 • سریال مجوز : 3405496
 • شماره مجوز : 83/35
 • تاریخ مجوز : 31/03/1383
 • کد محصول : 17221114
 • شرح محصول : روفرشی
 • ظرفیت : 72,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع قالی وقالیچه(1722)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%