نام واحد : غلامحسین حکیمیان عالی رنگ یزد

نام محصول : رنگرزی الیاف

 • سریال مجوز : 3405504
 • شماره مجوز : 79/138
 • تاریخ مجوز : 05/08/1379
 • کد محصول : 17121130
 • شرح محصول : رنگرزی الیاف
 • ظرفیت : 1,400 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : عملیات تکمیلی منسوجاترنگرزی ـ چاپ ـ تکمیل(1712)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%