نام واحد : پودر روغن ماهی صفی آباد بهشهر

نام محصول : پودر گوشت

 • سریال مجوز : 3011380
 • شماره مجوز : 15346
 • تاریخ مجوز : 15/08/1381
 • کد محصول : 15111641
 • شرح محصول : پودرگوشت { خوراکی }
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%