نام واحد : افشین کمالی

نام محصول : انواع مانتو شلوار

 • سریال مجوز : 2610551
 • شماره مجوز : 4/38578
 • تاریخ مجوز : 16/10/1388
 • کد محصول : 18101262
 • شرح محصول : انواع مانتو شلوار
 • ظرفیت : 4,000 دست
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%