نام واحد : شهرام گلرسان

نام محصول : نخ فانتزی

 • سریال مجوز : 3405757
 • شماره مجوز : 80/137
 • تاریخ مجوز : 14/11/1380
 • کد محصول : 17111376
 • شرح محصول : نخ فانتزی
 • ظرفیت : 75 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%