نام واحد : تولیدی صنعتی آذرخش لنگرود

نام محصول : عایق زیرین اتومبیل

 • سریال مجوز : 2817916
 • شماره مجوز : 3960
 • تاریخ مجوز : 01/11/1388
 • کد محصول : 24221242
 • شرح محصول : عایق زیرین اتومبیل
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 23%
  23%