نام واحد : ترمه بافی رضائی یزد

نام محصول : انواع ترمه

 • سریال مجوز : 3405845
 • شماره مجوز : 80/21
 • تاریخ مجوز : 10/03/1380
 • کد محصول : 17111475
 • شرح محصول : پارچه ترمه
 • ظرفیت : 25,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%