نام واحد : علی میرشمسی

نام محصول : پتوی خام

 • سریال مجوز : 3405865
 • شماره مجوز : 80/33
 • تاریخ مجوز : 10/04/1380
 • کد محصول : 17211110
 • شرح محصول : انواع پتو
 • ظرفیت : 30,000 تخته
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکالاهای نساجی تکمیل شده باستثنای پوشاک(1721)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%