نام واحد : زاهدی مزرعه شوری-حسینعلی

نام محصول : انواع جوراب غیرکشباف

 • سریال مجوز : 1338152
 • شماره مجوز : 58818
 • تاریخ مجوز : 28/11/1388
 • کد محصول : 18101140
 • شرح محصول : انواع جوراب غیرکشباف
 • ظرفیت : 15,000 دوجین
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%