نام واحد : بافندگی ترمه شمس

نام محصول : انواع پارچه ترمه وابریشمی

 • سریال مجوز : 3405875
 • شماره مجوز : 80/36
 • تاریخ مجوز : 12/04/1380
 • کد محصول : 17111475
 • شرح محصول : پارچه ترمه
 • ظرفیت : 20,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%