نام واحد : حسین سلطانی گردفرامرزی

نام محصول : پارچه رومبلی

 • سریال مجوز : 3406133
 • شماره مجوز : 80/72
 • تاریخ مجوز : 22/07/1380
 • کد محصول : 17111425
 • شرح محصول : پارچه رومبلی سیستم پنبه ای
 • ظرفیت : 57,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%