نام واحد : محیاباف یزد

نام محصول : پارچه سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی

 • سریال مجوز : 3406152
 • شماره مجوز : 86/204
 • تاریخ مجوز : 25/07/1386
 • کد محصول : 17111410
 • شرح محصول : پارچه های سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی
 • ظرفیت : 10,000,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%