نام واحد : لایی باف یزد

نام محصول : لایی بی بافت

 • سریال مجوز : 3406266
 • شماره مجوز : 80/99
 • تاریخ مجوز : 15/09/1380
 • کد محصول : 17291111
 • شرح محصول : انواع لایی بی بافت
 • ظرفیت : 670 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدسایرمنسوجات طبقه بندی نشده درجای دیگر(1729)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%