نام واحد : خدمات ساختمانی پیمان بخش

نام محصول : روغن کشی از تخم پنبه

 • سریال مجوز : 1752223
 • شماره مجوز : 58429
 • تاریخ مجوز : 02/05/1385
 • کد محصول : 15141110
 • شرح محصول : انواع روغن نباتی وحیوانی روغن کشی وتصفیه
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%