نام واحد : شرکت مروارید پوش بهامین

نام محصول : پالتو

 • سریال مجوز : 2911348
 • شماره مجوز : 943
 • تاریخ مجوز : 29/01/1389
 • کد محصول : 18101225
 • شرح محصول : پالتو
 • ظرفیت : 50,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 78%
  78%