نام واحد : ریسندگی وبافندگی زرریسسهامی خاص

نام محصول : پارچه پرده ای

 • سریال مجوز : 3406586
 • شماره مجوز : 87/255
 • تاریخ مجوز : 08/10/1387
 • کد محصول : 17111424
 • شرح محصول : پارچه پرده ای سیستم پنبه ای
 • ظرفیت : 800,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%