نام واحد : مجتبی موحدراد غلام ملارضا

نام محصول : فرآورده کاکائوئی

 • سریال مجوز : 1752230
 • شماره مجوز : 54286
 • تاریخ مجوز : 20/03/1377
 • کد محصول : 15431110
 • شرح محصول : انواع کاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%