نام واحد : تعاونی زیلوبافان میبد

نام محصول : زیلو

 • سریال مجوز : 3406984
 • شماره مجوز : 168
 • تاریخ مجوز : 14/06/1361
 • کد محصول : 17221143
 • شرح محصول : زیلو
 • ظرفیت : 27,000 تخته
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع قالی وقالیچه(1722)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%