نام واحد : بمانعلی سلطانی فرزندمرتضی به ش.ش29

نام محصول : پارچه پنبه ای والیاف مصنوعی

 • سریال مجوز : 3406804
 • شماره مجوز : 81/171
 • تاریخ مجوز : 29/10/1381
 • کد محصول : 17111410
 • شرح محصول : پارچه های سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی
 • ظرفیت : 25,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%