نام واحد : فریدون زند

نام محصول : انواع ملحفه

 • سریال مجوز : 3119732
 • شماره مجوز : 6843
 • تاریخ مجوز : 23/03/1389
 • کد محصول : 17211121
 • شرح محصول : انواع ملحفه
 • ظرفیت : 250,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 77%
  77%