نام واحد : منصورمقنی ‏زاده

نام محصول : پتوی نمدی

 • سریال مجوز : 3406925
 • شماره مجوز : 81/110
 • تاریخ مجوز : 14/08/1381
 • کد محصول : 17211112
 • شرح محصول : پتو نمدی
 • ظرفیت : 45,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکالاهای نساجی تکمیل شده باستثنای پوشاک(1721)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%