نام واحد : سیمین پتوسهامی خاص

نام محصول : انواع پتو

 • سریال مجوز : 3406973
 • شماره مجوز : 81/145
 • تاریخ مجوز : 27/09/1381
 • کد محصول : 17211110
 • شرح محصول : انواع پتو
 • ظرفیت : 200,000 تخته
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکالاهای نساجی تکمیل شده باستثنای پوشاک(1721)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%