نام واحد : کشت و صنعت ساراب نور

نام محصول : تصفیه انواع روغن نباتی

 • سریال مجوز : 3011720
 • شماره مجوز : 20939
 • تاریخ مجوز : 12/11/1381
 • کد محصول : 15141410
 • شرح محصول : تصفیه انواع روغن خام نباتی
 • ظرفیت : 5,775 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%