نام واحد : مجتبی موحدراد غلام ملارضا

نام محصول : انواع شکلات

 • سریال مجوز : 1752230
 • شماره مجوز : 54286
 • تاریخ مجوز : 20/03/1377
 • کد محصول : 15431210
 • شرح محصول : انواع شکلات مغزدار
 • ظرفیت : 235 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%