نام واحد : اتفاقی-اصغر و عبیری-علی اصغر

 • استان : اصفهان
 • شهر : گلپایگان
 • نشانی شرکت : گلپایگان خ...
 • تلفن شرکت : *******372جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ناحیه صنعتی سعید آباد
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اتفاقی-اصغر
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی سعیدآباد

نام محصول : انواع کت وشلواروکاپشن وپالتو

 • سریال مجوز : 1338774
 • شماره مجوز : 20887
 • تاریخ مجوز : 30/04/1389
 • کد محصول : 18101220
 • شرح محصول : انواع کت وشلواروکاپشن وپالتو
 • ظرفیت : 35,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 6%
  6%