نام واحد : اتفاقی-اصغر و عبیری-علی اصغر

  • استان : اصفهان
  • شهر : گلپایگان
  • نشانی شرکت : گلپایگان خ...
  • تلفن شرکت : *******372جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : ناحیه صنعتی سعید آباد
  • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر : اتفاقی-اصغر
  • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی سعیدآباد

نام محصول : انواع کت وشلواروکاپشن وپالتو

  • سریال مجوز : 1338774
  • شماره مجوز : 20887
  • تاریخ مجوز : 30/04/1389
  • کد محصول : 18101220
  • شرح محصول : انواع کت وشلواروکاپشن وپالتو
  • ظرفیت : 35,000 عدد
  • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
  • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 6%
    6%