نام واحد : پوشاک شیک پوشان نوین بخشی

نام محصول : سایرمنسوجات پوشاک

 • سریال مجوز : 3026056
 • شماره مجوز : 701/15753
 • تاریخ مجوز : 10/05/1389
 • کد محصول : 18101340
 • شرح محصول : سایرمنسوجات پوشاک
 • ظرفیت : 8,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 17%
  17%