نام واحد : تعاونی ظریف دوخت ساحل خزر

نام محصول : 18101221

 • سریال مجوز : 2818135
 • شماره مجوز : 10725
 • تاریخ مجوز : 20/05/1389
 • کد محصول : 18101221
 • شرح محصول : کت وشلوار
 • ظرفیت : 1,500 دست
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%