نام واحد : نساجی دیباریس

نام محصول : نخ پنبه ای

 • سریال مجوز : 3716732
 • شماره مجوز : 13002
 • تاریخ مجوز : 24/06/1389
 • کد محصول : 17111370
 • شرح محصول : سایر نخها
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 52%
  52%