نام واحد : غزال حریریزدسهامی خاص

نام محصول : پارچه سیستم پنبه ‏ای والیاف مصنوعی

 • سریال مجوز : 3407373
 • شماره مجوز : 87/98
 • تاریخ مجوز : 10/04/1387
 • کد محصول : 17111410
 • شرح محصول : پارچه های سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی
 • ظرفیت : 950,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%