نام واحد : فرش ستاره کویر یزد

نام محصول : فرش ماشینی

 • سریال مجوز : 3400669
 • شماره مجوز : 315911
 • تاریخ مجوز : 13/03/1369
 • کد محصول : 17221110
 • شرح محصول : فرش ماشینی
 • ظرفیت : 1,500,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع قالی وقالیچه(1722)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%