نام واحد : غلامحسین صالح عباسی

نام محصول : انواع مانتو شلوار

 • سریال مجوز : 3425245
 • شماره مجوز : 32622
 • تاریخ مجوز : 13/09/1389
 • کد محصول : 18101262
 • شرح محصول : انواع مانتو شلوار
 • ظرفیت : 100,000 دست
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 44%
  44%