نام واحد : فضل ا... فیاضی

نام محصول : روفرشی

 • سریال مجوز : 3407578
 • شماره مجوز : 81/91
 • تاریخ مجوز : 11/07/1381
 • کد محصول : 17221114
 • شرح محصول : روفرشی
 • ظرفیت : 10,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع قالی وقالیچه(1722)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%