نام واحد : احمد شیخی

 • استان : لرستان
 • شهر : ازنا
 • نشانی شرکت : ازنا خیابان...
 • تلفن شرکت : *******666جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ازنا روستای مداباد
 • تلفن واحد : *******666جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : احمد شیخی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : روسری

 • سریال مجوز : 2911482
 • شماره مجوز : 14984
 • تاریخ مجوز : 20/10/1389
 • کد محصول : 18101264
 • شرح محصول : روسری
 • ظرفیت : 300,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 27%
  27%