نام واحد : تعاونی تولیدی پوشاک تن در تافته

نام محصول : انواع پوشاک-باستثناء پوشاک ازپوست خزدار

 • سریال مجوز : 3026472
 • شماره مجوز : 701/38158
 • تاریخ مجوز : 19/11/1389
 • کد محصول : 18101110
 • شرح محصول : انواع پوشاک-باستثناء پوشاک ازپوست خزدار
 • ظرفیت : 5,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%